Szkoła Podstawowa nr 8

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego, kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczność i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych, współdziałania. Zasady pedagogiczne, zgodnie z którymi powinien być prowadzony proces wychowania w systemie Montessori.


Do najważniejszych z nich należą:

• zasada indywidualizacji,

• zasada samodzielności,

• zasada wolnego wyboru, aktywność (przedmiotu, miejsca pracy, czasu),

• zasada izolacji trudności,

• zasada stopniowania trudności,

• zasada ograniczenia, 

• zasada ładu i porządku. 

Zadania dla nauczyciela, wychowawcy montessoriańskiego:

• zorganizowanie odpowiadającego potrzebom dziecka otoczenia,

• popieranie dziecęcej samodzielności i nauczanie za pomocą działania (metody niewerbalne),

• umożliwianie swobodnego wyboru pracy,

• bycie pomocnikiem dziecka.


Bardzo lubimy, kiedy skończymy swoją pracę w ławkach, wybrać sobie swoje ulubione zajęcie na dywanie. Jedni wybierają możliwość wykonywania działań z wykorzystaniem tablic do mnożenia lub dzielenia, tworzenia liczb za pomocą złotych pereł lub Tablic Seguin'a, inni ważą, mierzą lub przelewają wodę z naczyń o różnych kształtach. Możemy też zająć się czytaniem książki, która poszerzy nasze wiadomości na aktualne tematy (związane z wydarzeniami na świecie, przyrodą lub z bieżącymi zajęciami) albo ćwiczeniem zmysłów z wykorzystaniem tabliczek dotykowych, czy puszek szmerowych. Z wielką chęcią uczestniczymy w relaksujących lekcjach ciszy oraz w rozmowach w zaczarowanym kręgu, kiedy to każdy z nas może powiedzieć, co myśli i czuje.
 

Gratulujemy...
Karolinie Chrzanowskiej wyróżnienia w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Niebezpieczne sytuacje w szkole – jak im zapobiegać”
Karolowi Drozdowi wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”
  Amelii Cieślak wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”
Natalii Ruszaj III miejsca w Drugiej Ogólnopolskiej E-Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży pod patronatem Narodowego Rozwoju Sportu „Polski Sport 2024” w koszykówce  
Julii Kunas wyróżnienia w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
Konstancji Kulak nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
Wiktorii Bejster nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
  Jakubowi Zarzyckiemu nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
E-DZIENNIK, LOGOWANIE DO DZIENNIKADOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKUNASZE SUKCESY 2013/2014