Szkoła Podstawowa nr 8

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

PROJEKT UNIJNY "INDYWIDUALIZACJA - SPSÓB NA SUKCES UCZNIA" DLA KLAS I-III

Od października 2011r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja – sposób na sukces ucznia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas I- III poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz wychowania. Realizacja w/w przedsięwzięcia potrwa do 2013 r. i zostanie nim objętych 194 uczniów, którzy będą uczestniczyli w 1680 godzinach dodatkowych, bezpłatnych zajęć. 

Do poszczególnych zajęć zakwalifikowano uczniów zgodnie z indywidualnymi potrzebami na podstawie diagnozy wychowawcy oraz deklaracji i oświadczeń rodziców. - trudności w czytaniu i pisaniu, - zaburzenia mowy, - wady postawy, - trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, - trudności w zdobywaniu umiejętności społecznych, - potrzebę kształcenia specjalnego. W projekcie zadbano także o potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych, dla których zorganizowano zajęcia rozwijające zainteresowania w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. 


 

Gratulujemy...
Karolinie Chrzanowskiej wyróżnienia w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Niebezpieczne sytuacje w szkole – jak im zapobiegać”
Karolowi Drozdowi wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”
  Amelii Cieślak wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”
Natalii Ruszaj III miejsca w Drugiej Ogólnopolskiej E-Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży pod patronatem Narodowego Rozwoju Sportu „Polski Sport 2024” w koszykówce  
Julii Kunas wyróżnienia w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
Konstancji Kulak nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
Wiktorii Bejster nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
  Jakubowi Zarzyckiemu nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
E-DZIENNIK, LOGOWANIE DO DZIENNIKADOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKUNASZE SUKCESY 2013/2014