Szkoła Podstawowa nr 8

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY ODBYWAJĄ SIĘ W GODZ. 6:30-16:00

W szkole funkcjonują dwie świetlice szkolne, w budynku „A” i w budynku „B”. Obie świetlice są wyposażone w sprzęt multimedialny tj. telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, gry edukacyjne, sprzęt sportowy oraz artykuły papiernicze, które są wykorzystywane na zajęciach. 


Sale świetlic są przygotowane do prowadzenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. 

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami szkolnymi oraz po ich zakończeniu, a także integracja poprzez zabawę, naukę i odpoczynek. 


Kształtujemy u dzieci przestrzegania przyjętych zasad zachowania oraz panowania nad emocjami w sytuacjach konfliktowych. Na zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę, ćwiczą pamięć i uwagę, pobudzają wyobraźnię, rozwijają swoją sprawność ruchową i manualną.REGULAMIN ŚWIETLICY

1. Świetlica jest czynna w godzinach 6:30-16:00.

2. Rodzice/op. prawni zobowiązani są do odbioru dziecka ze świetlicy tylko i włącznie do godz. 16:00.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

4. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

5. O wszelkich zmianach dotyczących trybu obierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

6. Nie podlega opiece dziecko przebywające w szkole przed godz. 6:30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

7. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

8. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy świetlicy czy dziecko będzie korzystać z obiadów.

9. W świetlicy obuwie zmienne obowiązuje przez cały rok szkolny.

10. Bluza szkolna powinna być podpisana. 11. Zabrania się przynoszenia do świetlicy szkolnej wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP, elektronicznych zabawek, itp.).


AKTUALNOŚCI 2013.2014
 

Gratulujemy...
Karolinie Chrzanowskiej wyróżnienia w VII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Niebezpieczne sytuacje w szkole – jak im zapobiegać”
Karolowi Drozdowi wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”
  Amelii Cieślak wyróżnienia w Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”
Natalii Ruszaj III miejsca w Drugiej Ogólnopolskiej E-Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży pod patronatem Narodowego Rozwoju Sportu „Polski Sport 2024” w koszykówce  
Julii Kunas wyróżnienia w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
Konstancji Kulak nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
Wiktorii Bejster nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
  Jakubowi Zarzyckiemu nagrody w Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna ~ Boże Narodzenie – Nowy Rok”
E-DZIENNIK, LOGOWANIE DO DZIENNIKADOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKUNASZE SUKCESY 2013/2014